Privacybeleid

Dit privacybeleid voor persoonlijke gegevens (hierna: het privacybeleid) is van toepassing op alle informatie die de site 'nl.designluxpro.com', te vinden op de domeinnaam nl.designluxpro.com, over de gebruiker kan krijgen tijdens het gebruik van de site.

1. DEFINITIE VAN VOORWAARDEN

1.1. De volgende voorwaarden worden gebruikt in dit privacybeleid:

1.1.1. "Beheer van de site" nl.designluxpro.com "(hierna de site-administratie genoemd)" - bevoegde medewerkers van het sitebeheer, handelend in naam van "nl.designluxpro.com", die de verwerking van persoonsgegevens organiseren en (of) uitvoeren, en ook het doel van de verwerking van persoonsgegevens vaststellen, de samenstelling van de te verwerken persoonsgegevens, acties (operaties) uitgevoerd met persoonsgegevens.

1.1.2. "Persoonlijke gegevens" - alle informatie met betrekking tot direct of indirect bepaald, of gedefinieerd door een persoon (onderwerp van persoonlijke gegevens).

1.1.3. "Persoonlijke gegevensverwerking" - elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) die wordt uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke hulpmiddelen met persoonlijke gegevens, waaronder verzameling, opname, systematisering, accumulatie, opslag, verfijning (update, wijziging), extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, schrapping, vernietiging van persoonlijke gegevens.

1.1.4. "Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens" is een vereiste voor de Operator of een andere persoon die toegang heeft gekregen tot persoonlijke gegevens om verspreiding ervan te voorkomen zonder toestemming van het subject van persoonlijke gegevens of de beschikbaarheid van andere juridische gronden.

1.1.5. "De gebruiker van de site" nl.designluxpro.com "(hierna de gebruiker)" is een persoon die via internet toegang heeft tot de site en de site nl.designluxpro.com gebruikt.

1.1.6. "Cookies" is een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker, die de webclient of webbrowser elke keer in een HTTP-verzoek (HTTPS) naar de webserver stuurt wanneer hij probeert de pagina van de betreffende site te openen.

1.1.7. "IP-adres" - een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk dat is opgebouwd via IP.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Het gebruik van de site nl.designluxpro.com door de gebruiker betekent acceptatie van dit privacybeleid en de voorwaarden voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het Privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de website nl.designluxpro.com.

2.3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op nl.designluxpro.com. Het sitebeheer heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de gebruiker de links op nl.designluxpro.com kan volgen.

2.4. Het sitebeheer controleert niet de juistheid van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker van de site nl.designluxpro.com.

3. VOORWERP VAN PRIVACYBELEID

3.1. Dit Privacybeleid bepaalt de verplichtingen van de Administratie van de site nl.designluxpro.com voor het niet vrijgeven en waarborgen van de privacybescherming van persoonlijke gegevens die de Gebruiker verstrekt op verzoek van de Sitebeheerder bij het indienen van enige vorm van toepassing op de site.

3.2. De persoonlijke gegevens die voor verwerking onder dit Privacybeleid zijn toegestaan, worden door de Gebruiker verstrekt door het invullen van de aanvraagformulieren op nl.designluxpro.com en bevatten de volgende informatie:

3.2.1.achternaam, naam, familienaam van de Gebruiker;

3.2.2. het telefoonnummer van de gebruiker;

3.2.3. e-mailadres (e-mail) van de Gebruiker;

3.2.4. het adres van de website van de gebruiker;

3.2.5. Gebruikers tekstbericht.

3.3. De site nl.designluxpro.com beschermt gegevens die automatisch worden verzonden tijdens het bekijken van advertentieblokken en bij het bezoeken van pagina's waarop een statistisch systeemscript ("pixel") is geïnstalleerd:

  • IP-adres;
  • informatie uit cookies;
  • informatie over de browser (of een ander programma dat toegang geeft tot display-advertenties);
  • toegangstijd;
  • het adres van de pagina waar het advertentieblok zich bevindt;
  • verwijzer (adres van de vorige pagina).

3.3.1. Het uitschakelen van cookies kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot delen van de site nl.designluxpro.com die het invullen van een applicatie vereisen.

3.3.2. Website nl.designluxpro.com verzamelt statistieken over de IP-adressen van haar bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te identificeren en op te lossen.

3.4. Alle andere persoonlijke informatie die hierboven niet is vermeld (geschiedenis van applicaties, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) Is onderhevig aan betrouwbare opslag en non-proliferatie, behalve zoals bepaald in de alinea's. 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

4. DOEL VAN COLLECTIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1. Persoonlijke gegevens van gebruikers Beheer van de site nl.designluxpro.com kan gebruiken om:

4.1.1. Identificatie van de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend op de site nl.designluxpro.com.

4.1.2. Feedback opbouwen met de gebruiker, inclusief het verzenden van meldingen, vragen over het gebruik van de nl.designluxpro.com-website voor het leveren van diensten, het verwerken van verzoeken en verzoeken van de gebruiker.

4.1.3. Bepaling van de locatie van de gebruiker om de kosten te berekenen van services waarin de gebruiker was geïnteresseerd.

4.1.4. Bevestiging van de juistheid en volledigheid van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker.

4.1.5. Meldingen van de gebruiker van nl.designluxpro.com over de status van de applicatie.

4.1.6. Implementatie van promotionele activiteiten met toestemming van de gebruiker.

5. METHODEN EN VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1. De verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruiker vindt plaats zonder tijdslimiet, op enige legale manier, inclusief in de informatiesystemen van persoonsgegevens met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke hulpmiddelen.

5.2. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de sitebeheerder het recht heeft om persoonlijke gegevens door te geven aan derden, met name koeriersdiensten, postdienstorganisaties, telecommunicatie-exploitanten, uitsluitend met het doel de door de gebruiker op nl.designluxpro.com verstrekte toepassing te vervullen.

5.3. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen alleen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie op de gronden en op de manier die is vastgelegd in de wetgeving van de Russische Federatie.

5.4. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, informeert de sitebeheerder de gebruiker over het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

5.5. De sitebeheerder neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen onwettige of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, verspreiding, evenals tegen andere illegale acties van derden.

5.6. Het sitebeheer en de Gebruiker nemen alle noodzakelijke maatregelen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te voorkomen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Gebruiker moet:

6.1.1. Geef informatie over persoonlijke gegevens die vereist zijn om een ​​toepassing op nl.designluxpro.com te verwerken.

6.1.2. Update, vul de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens aan in geval van wijziging van deze informatie.

6.2. Het sitebeheer is verplicht om:

6.2.1. Gebruik de verkregen informatie uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in clausule 4 van dit privacybeleid.

6.2.2.Om de opslag van vertrouwelijke informatie in het geheim te garanderen, niet om te onthullen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, en niet om de overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of openbaar te maken, behalve op p. 5.2. en 5.3. dit privacybeleid.

6.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die normaal wordt gebruikt om dit soort informatie te beschermen in bestaande zakelijke transacties.

6.2.4. Het blokkeren van persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende Gebruiker vanaf het moment van het verzoek of verzoek van de Gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of bevoegde instantie voor de bescherming van de rechten van personen met een persoonlijke gegevens gedurende de periode van verificatie, in het geval van onbetrouwbare persoonlijke gegevens of illegale acties.

7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

7.1. De websitebeheerder, die zijn verplichtingen niet is nagekomen, is aansprakelijk voor verliezen die de gebruiker heeft geleden in verband met het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie, tenzij anders bepaald in de leden. 5.2., 5.3. en 7.2. dit privacybeleid.

7.2. In geval van verlies of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie, is de Sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

7.2.1. Werd openbaar domein vóór het verlies of de bekendmaking ervan.

7.2.2. Het werd van een derde partij ontvangen voordat het werd ontvangen door de sitebeheerder.

7.2.3. Het werd onthuld met toestemming van de gebruiker.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

8.1. Voordat een rechtszaak wordt aangespannen in geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de gebruiker van de site nl.designluxpro.com en de sitebeheerder, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel voor vrijwillige regeling van het geschil).

8.2. De ontvanger van de claim binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de claim, stelt de eiser schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de behandeling van de claim.

8.3. Als een overeenkomst niet wordt bereikt, wordt het geschil doorverwezen naar de gerechtelijke autoriteit in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

8.4. De huidige wetgeving van de Russische Federatie is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en de sitebeheerder.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het websitebeheer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder de toestemming van de gebruiker.

9.2. Een nieuw Privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de Website wordt geplaatst, tenzij anders bepaald in de nieuwe editie van het Privacybeleid.

9.3. Alle suggesties of vragen over dit privacybeleid moeten naar de e-mail worden gestuurd: chinateampro2015@gmail.com

Banken

meubilair

stoelen